“ЕвроАзія”
Межунароний Благодійний Фонд
Телефонуйте!
+38 (067) 433-17-33
ru en

Про наш фонд

Про наш Фонд


 

Затверджений 8 лютого 2002 року Зареєстрований Міністерством юстиції України Свідоцтво № 0516 від 23.04.2002 Занесений до Єдиного реєстру одержувачів гуманітарної допомоги в Україні,  є виконавчим партнером Організації з безпеки і співробітництва в Європі, що діє в Україні.“З чого ж нам робити добро?

Тільки зі зла – більш не з чого!”

Томас Элиот

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ В УКРАЇНІ – Генеральна дирекція по обслуговуванню іноземних держав в Україні, Координатор проектів ОБСЕ в Україні, Міністерство соціальної політики України, Міністерство закордонних справ України.


Міжнародний Благодійний Фонд „ЕвроАзія” є міжнародною благодійною організацією, що поєднує фізичних і юридичних осіб України й інших держав з метою здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства Держав і окремих категорій громадян.

Діяльність Фонду поширюється на територіях України, Російської Федерації й інших держав.


Основна мета діяльності фонду:

Сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих і міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально економічного становища і надання матеріальної і фінансової допомоги в Україні та інших державах.

Надання допомоги громадянам, що постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних і інших катастроф і нещасливих випадків. Сприяння розвитку охорони здоров’я і захисту материнства і дитинства, представлення допомоги багатодітним і малозабезпеченим родинам.

Здійснення інших заходів добродійності і надання грандів.

Підтримка організацій у здійсненні програм орієнтованих на розвиток бізнесу, туризму і відпочинку в Україні, Криму з державами західної Європи й Азіатського регіону.


Принципи діяльності Фонду

Прозорість : найвищі стандарти інформаційної відкритості проектів і діяльнояльності Фонду на всіх етапах  -  від прийняття рішень до підбиття підсумків.
Незалежність : відсутність кон'юнктурних і популістських мотивів у прийнятих рішеннях.
Ефективність : прагнення отримувати максимально можливий соціальний ефект від вкладених сил і засобів , об'єднання своїх і партнерських зусиль.
Професіоналізм : професійна експертиза , професійне виконання і професійна координація всієї роботи.

Результативність : націленість на досягнення намічених цілей.


Форми здійснення благодійності:


  • одноразова фінансова, матеріальна й інша допомога;
  • систематична фінансова, матеріальна, і інша допомога;
  • фінансування цільових програм, що випливають із задач Фонду;
  • допомога на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
  • дарування чи дозвіл на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності Фонду;
  • представлення безпосереднє допомоги особистою роботою, чи послугами передачі результатів особистої творчої діяльності;
  • прийняття на себе витрат по безоплатному, повному чи частковому утриманню об’єктів добродійності;
  • інші заходи, що не заборонені законом

Сферами благодійної діяльності є:


1) освіта;
2) охорона здоров'я;
3) екологія, охорона довкілля та захист тварин;
4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
8) наука і наукові дослідження;
9) спорт і фізична культура;
10) права людини і громадянина, основа свободи;
11) розвиток територіальних громад;
12) розвиток міжнародної співпраці;
13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки;
14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в країні.


Організаці
я, без будь - якої політичної або релігійної приналежності, в області з соціально-суспільного розвитку.


Крім базової благодійної діяльності, вектор стратегічного розвитку структури зосереджений на міжнародних фандрайзінгових проектах, інноваційних всеукраїнських та локальних проектах, пов'язаних з підтримкою територіальних громадських ініціатив.

Добра думка – Добре слово – Добре діло

Зворотній зв'язок